M.in świadczymy następujące usługi:

1. koordynacja procesu projektowego (projekty wykonawcze),

2. kontrola i koordynacja prac projektowych i wykonawczych zgodnie z założonym harmonogramem (nadzór nad wykonawcą, projektantami i innymi członkami zespołu inwestycyjnego),

3. przygotowanie i uzgodnienie z Inwestorem harmonogramu koniecznych działań i/lub spotkań z urzędami i administracją lokalną i koordynacja ich wdrożenia.

4. prowadzenie rozliczeń cząstkowych z Generalnym Wykonawcą  zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane w tym ewidencjonowania kosztów Zadania i certyfikowanie płatności Generalnego Wykonawcy w okresach miesięcznych.

5. bieżąca kontrola kosztów / regularne raportowanie do Inwestora,

6. wycena prac dodatkowych i zamiennych; negocjacje z Generalnym Wykonawcą,

7. wprowadzenie systemu wydawania instrukcji i zmian w trakcie realizacji projektu na podstawie uzgodnień z Inwestorem,

8. sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru w zakresie kontroli harmonogramu, jakości, zgodności z normami i prawem budowlanym prowadzonych prac we wszystkich branżach,

9. sprawowania bezpośredniego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Zadania w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej i technologicznej.

10. organizowania i prowadzenia cotygodniowych narad koordynacyjnych i technicznych z udziałem upoważnionego Przedstawiciela Inwestora.

11. doradztwo w zakresie p. poż i BHP

 

To tylko niektóre punkty z szerokiego wachlarza usług, które Państwu oferujemy. Wszelkie szczegółowe dane uzyskają Państwo na drodze telefonicznej lub wizyty w biurze we Wrocławiu.



HALA W PIETRZYKOWICACH



KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY



HALA W NOWOGRODŹCU
 
HALA W KOMORNIKACH
 

Zapraszamy do kontaktu!

Proszę podać imię i nazwisko

Proszę podać prawidłowy adres email.

Invalid Input

Proszę wpisać treść zapytania

To pole jest wymagane

Kod Antyspam
Invalid Input

Invalid Input