TomMark - Budownictwo. Zarządzanie budowami. Inżynier kontraktu

O FIRMIE   KONTAKT

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

Firma obejmuje w tym zakresie odpowiedzialność za wykonanie całości robót budowlanych i instalacyjnych , wybór i pracę podwykonawców, sporządzenie kompletu dokumentacji powykonawczej.

Współpracownicy firmy z wieloletnim doświadczeniem prowadzili i prowadzą także nadzory budowlane na wielu budowach mieszkaniowych i przemysłowych.

Kolejnym zakresem prowadzonym we współpracy z zespołem projektowym, jest wykonywanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz instalacyjnych.

 
Zarządzanie budowami - Inżynier kontraktu

Zarządzanie budowami - Inżynier kontraktu

M.in świadczymy następujące usługi:

1. koordynacja procesu projektowego (projekty wykonawcze),

2. kontrola i koordynacja prac projektowych i wykonawczych zgodnie z założonym harmonogramem (nadzór nad wykonawcą, projektantami i innymi członkami zespołu inwestycyjnego),

3. przygotowanie i uzgodnienie z Inwestorem harmonogramu koniecznych działań i/lub spotkań z urzędami i administracją lokalną i koordynacja ich wdrożenia.

4. prowadzenie rozliczeń cząstkowych z Generalnym Wykonawcą zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane w tym ewidencjonowania kosztów Zadania i certyfikowanie płatności Generalnego Wykonawcy w okresach miesięcznych.

5. bieżąca kontrola kosztów / regularne raportowanie do Inwestora,

6. wycena prac dodatkowych i zamiennych; negocjacje z Generalnym Wykonawcą,

7. wprowadzenie systemu wydawania instrukcji i zmian w trakcie realizacji projektu na podstawie uzgodnień z Inwestorem,

8. sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru w zakresie kontroli harmonogramu, jakości, zgodności z normami i prawem budowlanym prowadzonych prac we wszystkich branżach,

9. sprawowania bezpośredniego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Zadania w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej i technologicznej.

10. organizowania i prowadzenia cotygodniowych narad koordynacyjnych i technicznych z udziałem upoważnionego Przedstawiciela Inwestora.

11. doradztwo w zakresie p. poż i BHP

To tylko niektóre punkty z szerokiego wachlarza usług, które Państwu oferujemy.
Wszelkie szczegółowe dane uzyskają Państwo na drodze telefonicznej lub wizyty w biurze we Wrocławiu.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Przykładowe nadzory inżynierskie prowadzone w ostatnich latach przez współpracowników  firmy:

  • Prace wyburzeniowe żelbetowych zbiorników podziemnych i prace budowlane fundamentów kościoła p.w. Św. Ojca Pio z Pietrelciny przy ul. Ołtaszynskiej 114 we Wrocławiu 

  • Stacja Uzdatniania Wody o wydajności 125m³/h ze zbiornikami wyrównawczymi  żelbetowymi w Pietrzykowicach.
  • Hala przemysłowa z częścią  socjalno-administracyjną o konstrukcji żelbetowo-stalowej wraz z przyłączami i drogami w Pietrzykowicach.
  • Fabryka Gumy do żucia Cadbury Skarbimierz k/ Opola.
  • Hala warsztatowa z pomieszczeniami socjalnymi w konstrukcji żelbetowo-stalowej Wrocław ul.Szczecińska 5.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej o łącznej długości Około 5,5 km.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie Gm.Święta Katarzyna długość około 6,0 km.
  • Budowa Promenady Staromiejskiej we Wrocławiu w ramach ścieżki Kultury Czterech Wyznań Plac Jana Pawła II do ulicy Krupniczej.
  • Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze.

Zdjęcia z wybranych budów firmy

HALA W PIETRZYKOWICACH

View the embedded image gallery online at:
http://tommark.wroclaw.pl/#sigProId1f76cc7ec5

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY

View the embedded image gallery online at:
http://tommark.wroclaw.pl/#sigProId2e11d636ea

HALA W NOWOGRODŹCU

View the embedded image gallery online at:
http://tommark.wroclaw.pl/#sigProId0bfeb6e8e4

HALA W KOMORNIKACH

View the embedded image gallery online at:
http://tommark.wroclaw.pl/#sigProIda173e1ec11